Wat is de Dag van de Muziek in Den Helder? (www.dagvandemuziek.nl)


De Dag van de Muziek biedt amateurmusici en –dansers de gelegenheid zich te presenteren aan een breed publiek en zo belangstelling te wekken van potentiële nieuwe leden. Ook heeft de presentatie vaak nieuwe uitnodigingen voor optredens tot gevolg. Een optreden duurt 30 minuten en er is 15 minuten wisselpauze tussen de optredens. Iedereen doet vrijwillig mee aan de Dag van de Muziek, niemand onvangt daarvoor een (reiskosten) vergoeding.

 

 

Op zaterdag 28 mei 2016 is de volgende Dag van de Muziek.

Meer Eendragt

Duurzaam Wind Zon Leden Verbruik Mijneendragt