De Eendragt

 

 

                    

Onze naamgever

 

 

Alle details van de Eendragt kunt u vinden op de site onder duurzame energie ( o.a.wie zijn wij) en onder leden (b.v. lid worden).

 

 

 

 

Hier vertellen we wat De Eendragt doet voor bestuur en leden.

 

 

   Het bestuur bestaat  uit zeven personen die iedere maand vergaderen. Deze Vrijwilligers zijn onbezoldigd, alleen gemaakt onkosten kunnen worden vergoed.

Eén  maal per jaar, meestal de tweede zaterdag in januari, gaan bestuur en molenaars met partners uit eten. 

 

 

 

                 

In de Algeme ledenvergadering komen de leden minimaal één keer per jaar bijeen en bepalen het beleid.

De leden bezitten een certificaat waarop jaarlijks rente wordt bijgeschreven. (De ledenvervadering bepaald de hoogte.

van de rente)

 

 

 

Voor deze leden draait momenteel een elektriciteit project waarbij men energie betrekt uit de Vestas V29 (bij De Schots).

Door de beperkte capaciteit van deze molen kunnen er 80 aansluitingen meedoen, w.o. 4 organisaties. Dit project is vol.

Uitbreiding van dit project, met een grotere molen wordt onderzocht.     

 

Eens per jaar, meestal augustus, gaan we met ongeveer 50 (actieve)leden op excursie.

Deelname op volgorde van inschrijven tot de bus vol is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer Eendragt

Duurzaam Wind Zon Leden Verbruik Mijneendragt