De Helderse Coöperatieve windmolenvereniging De Eendragt bestaat sinds 1989. De statutaire oprichting was op 18 oktober 1990.

Doelstelling: Het bevorderen van het gebruik van duurzame energie.

We doen dat in verenigingsverband, zonder winstoogmerk, waarbij de ledenvergadering het laatste woord heeft.

Leden dienen, om lid te worden, een certificaat te kopen van minimaal € 50,=. Op dit certificaat ontvangt men jaarlijks rente, en bij einde lidmaatschap wordt het certificaat tegen hetzelfde bedrag (+ rente) terug gekocht.

Om onze doelstelling te bereiken hebben we windmolens in (mede)bezit en hebben 63 sets(3) zonnepanelen in bruikleen gegeven aan leden en organisaties. De opbrengst is voor de gebruiker.

 

De winsten die we met name uit windenergie verkrijgen gebruiken we voor herinvestering en ondersteuning van duurzame projecten. Mede omdat de winsten voortvloeien uit subsidiegelden (  gemeenschapsgeld) ondersteunen we (projecten van) natuur- en  maatschappelijke organisaties in ons werkgebied.

 

Dit laatste doen we ieder jaar in samenspraak met de leden(vergadering) en u vindt op dit gedeelte van onze website het overzicht hiervan 

Meer Eendragt

Duurzaam Wind Zon Leden Verbruik Mijneendragt