Bijen

De superfamilie van de bijen (Apoidea) zijn insecten die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Bijen zijn vooral bekend om de honing die ze maken. Bijen verschillen van de meeste andere (vleesetende) vliesvleugeligen door het dieet van nectar en stuifmeel. Ook de larven leven hiervan. Biologisch gezien vormen de bijen echter géén aparte groep. Alle soorten bijen behoren tot de superfamilie Apoidea, waartoe ook alle graafwespen behoren.

Bijen leven soms in volken maar er zijn ook vele solitaire soorten bekend. Tegenwoordig zijn er circa 20.000 bijensoorten beschreven, hoewel het eigenlijke aantal waarschijnlijk hoger ligt. Bijen komen voor op ieder continent, met uitzondering van Antarctica, in alle ecosystemen waarin tweezaadlobbige planten groeien. Men onderscheidt onder andere eusociale bijen en solitaire bijen. Hommels behoren ook tot de bijen, ze kunnen beschouwd worden als bijen met een langere beharing, waardoor ze in koelere streken kunnen overleven.

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van vele planten en hebben daarom indirect een rol van ongeveer dertig procent in de keten van al het menselijk voedsel. InAustralië en Nieuw Zeeland wordt de rol bij de bestuiving overgenomen door andere dieren zoals vogels, vliegen of vleermuizen.

Door mensen worden bijen gehouden (apicultuur) voor de productie van honing. Slechts een bijensoort, de honingbij, is commercieel interessant voor de productie vanhoning. aldus Wikipeda.

 

Het grote belang van de bij is duidelijk. Echter door contacten met de bijenhoudersvereniging afd. Noord Holland Noord is ons duidelijk geworden dat het diertje en zijn milieu ernstig worden bedreigd.

Een reden te meer voor De Eendragt om hun, projecten, te ondersteunen

 

 

 

 

Website Nederlandse Bijenhouders Vereninging

Meer Eendragt

Duurzaam Wind Zon Leden Verbruik Mijneendragt